Bröstförstoring

Bröstförminskning, bröstlyft

Bröstförstoring

Alltid rätt anledning

Skälen till varför Du vill förändra storleken eller utseende på Dina bröst är individuella och rätt – för Dig. Du kan uppleva att Din byst alltid varit för liten för Din kropp och självbild och att Du alltid önskat en större byst. Det kan också vara en känsla av att Dina bröst blivit små eller slappa efter graviditet och viktnedgång, eller som en del i det naturliga åldrandet.

Känslorna är likartade, men omvända, om man upplever att brösten är för stora eller har tappat i spänst och blivit hängiga.

Inför beslutet

Det är ett viktigt beslut som rör Din kropp, Din självbild, samt kostar pengar och ger konvalescenstid. När vi träffas diskuterar vi vad Du tycker är vackert och fint, ser på kroppsbyggnad, bröstmått och medicinska förutsättningar. Vi jämför aldrig med någon väninna utan Du står i centrum – olika personer har olika förutsättningar. Jag har mycket stor erfarenhet att avgöra vad resultatet kommer att bli på Din byst utefter Dina önskemål. Din beskrivning och Dina ”nyckelord” tillsammans med Dina bröstmått och biologiska förutsättningar ger mig större vägledning i valet av implantat, än att bara studera bilder genom ”före- och efter” analyser, där många osäkerheter ej framkommer. Att tillsammans prova ett inplanta i sport-Bh valt efter dina önskemål och bröstmått med hänsyn tagen till den volymspåverkan som sker då ett implantat lägges på plats bakom din vävnad, är fortfarande en viktig del av konsultationen och ersätts inte, i mitt tycke, av att enbart titta på bildrekonstruktioner. En bröstförstoring skall göra Dig mer tillfreds med Din självbild och ge Dig ökad livskvalité.

Ett bröstkirurgiskt ingrepp, det kan vara bröstförstoring, bröstlyft, bröstförminskning, eller byte av implantat beroende på ex. kapselbildning.

Läs mer

Vad är viktigt för mig att tänka på inför beslutet om bröstförstoring ?

Det är ett mycket viktigt beslut som rör Din kropp, Din självbild, som kostar pengar och innebär risker och ger konvalescenstid i Ditt liv. Därför är det otroligt viktigt att man ger sig själv tid. Tid att söka kunskap på nätet, i tidskrifter, via vänner och konsultation hos plastikkirurg (gärna flera) samt att känna efter om det verkligen är en bröstförstoring som man vill göra och att det inte är något annat i livet som man egentligen söker.

Vid konsultationen så utgår jag ifrån Dina bröstmått, kroppsbyggnad och otroligt viktig; vår diskussion om vad Du tycker är vackert och fint. Vi diskuterar både utifrån bilder (som Du gärna får ta med Dig om Du så önskar) och vilket uttryck Du önskar.

Allt baseras på Dina kroppsmått, önskningar och medicinska förutsättningar. Det går aldrig att jämföra storlek med någon väninna eller bild från nätet på olika storlekar på implantat, då bröstbredd, bröstkörtelfördelning och buktning på bröstkorgsväggen, varierar stort.

Därefter väger vi samman allt, önskningar, medicinska förutsättningar, Din förväntan, tillsammans Du och jag. Ofta behöver man gå hem och fundera igenom för att kunna fatta ett välgrundat beslut som man är helt nöjd med.

Det slutliga beslutet innebär också att Du måste känna att ett ingrepp är vad Du vill prioritera efter operationen i livet just nu, att det är värt pengarna, riskerna med exempelvis kapselbildning, och konvalescensen. En bröstförstoring skulle innebära att Du blir lite gladare med Din självbild och att Du skall uppleva en ökad livskvalité efter ingreppet.

VARFÖR BRÖSTFÖRMINSKNING OCH ELLER BRÖSTLYFT?

Önskan om att göra en bröstförminskning eller ett bröstlyft, uttalas ofta först och främst som orsakat av en praktisk anledning; man vill inte vara ’’bystig’’ och är trött på belastningen, på smärtan/ömhetskänslan i axlar/nacke och på vikten och tyngdkänslan, men anledningarna är naturligtvis mycket individuella och har också mycket att göra med självkänsla och kroppsuppfattning.

Stora, hängiga bröst ger begränsningar i livet vad gäller rörlighet och vid sportaktiviteter och ger ofta problem med ömheten i axlar och nacke och i själva brösten.

Jordens dragningskraft och tidens påverkan på elastiska komponenter i bröstet, gör att hudöverskott skapats och att bröstkörtel till övervägande del hänger nedanför hudvecket, under bröstet. Detta gör att bröstet känns hängigt och mycket tomt och platt i sin övre del.

Stora bröst kan också påverka självkänslan – det är svårt att välja kläder och man kan få en självbild, en känsla av att ’’brösten alltid kommer först’’, även i sociala sammanhang.

Samtidigt är det viktigt att inse den egna upplevelsen, och vanan. Det finns en risk, att man känner en förlust, om man minskar bröstvolym i för stor omfattning.

Ofta skapar själva ”lyftet” som man uppnår med kirurgi, både vid bröstförminskning och om operationen är ett bröstlyft, en minskad tyngdkänsla. Detta genom att man flyttar vikten högre upp på Din bröstkorgsvägg. En studie vid Karolinska sjukhuset har visat minskad smärta i skuldror/axlar även då man endast gjort ett bröstlyft utan samtidig bröstförminskning.

VAD ÄR VIKTIGT FÖR MIG ATT TÄNKA PÅ INFÖR BESLUTET OM BRÖSTFÖRMINSKNING ELLER BRÖSTLYFT ?

Vid konsultationen diskuterar vi igenom alla tankar i stycket ovan. Vi mäter bröstkörteln och diskuterar igenom olika anatomiska förutsättningar och önskemål hos Dig och dina medicinska förutsättningar. Detta påverkar valet av kirurgisk teknik och om vi t ex även skall utföra en fettsugning för att på så sätt kunna forma bröstkörteln bättre och ta bort överskottsvävnad bredvid bröstet.

Det finns också möjligheter att med nya tekniker och suturer, som tidigare används för att lyfta strukturer i t.ex. ansiktet, få ett förbättrat lyft och en bättre form på körteln. Dessa tekniker har jag vidareutvecklat och använder flitigt både vid bröstlyft och bröstreduktioner.

Ofta finns det fettväv (detta utgör inte det egentliga bröstet) vid sidan av bröstet och ibland som en liten kudde ovanför bröstet mot armhålan. Detta kan åtgärdas i samband med ingreppet, men kräver sin teknik med fettsugning.

Att göra en bröstreduktion eller ett bröstlyft gör ofta att man upplever det som om man har gått ner i vikt och får ofta dessa positiva kommentarer från omgivningen. Detta är naturligtvis särskilt fallet om man påverkar formen och volymen i bröstet genom att både göra ett kirurgiskt lyft kombinerat med en fettsugning.

Allt detta går vi igenom, så att vi tillsammans Du och jag , kan väga samman Dina önskemål, förväntan och Dina medicinska förutsättningar. Detta för att Du skall känna att Du utifrån detta kan fatt ett välgrundat beslut. Ett beslut som innebär att Du känner att ett bröstlyft eller en bröstförminskning är vad Du vill prioritera i livet just nu, att detta skulle få Dig att känna Dig mer nöjd, gladare och ge Dig ökad livskvalité.