Bukplastik

Bukplastik

Skälen är individuella

Det kan vara en människa som lyckats gå ner mycket i vikt med eller utan att genomgå viktförminskande ingrepp med ex. gastric-bypass. Eller en situation efter graviditet och viktnedgång där Du besväras av hudöverskott eller det faktum att fettet på buken är så svårt att få bukt med.

Nytt liv kan starta

Många människor kan genom att återställa kroppen och självkänslan, lämna en ofta tuff period bakom sig. En del av sitt liv, ofta med årslånga perioder av ofrivillig viktuppgång och panikbantning, orsakat av livssituation, ärftlighet eller graviditet, där man befunnit sig i en negativ spiral som känts omöjlig att ta sig ur utan hjälp.

Att få möjlighet att återställa kroppen, om det känns viktigt för Dig, med exempelvis en bukplastik, fettsugning, ett stusslyft, pubislyft eller bröstlyft, lår- eller armlyft kan innebära en stor skillnad i livskvalité. Ofta berättar patienter för mig, att de först efter ingreppet verkligen upplever att man kan gå vidare i livet efter en viktminskning.

Den viktiga konsultationen

Vid konsultationen går vi igenom Dina förutsättningar, önskemål och medicinska förutsättningar, sårläkningsprocesser samt behov av konvalescens bland annat med hänsyn till arbetssituation.

Läs mer

Varför bukplastik eller en fettsugning?

Situationerna och anledningarna är naturligtvis individuella och varierar.

För många människor är buk- och lår-depåerna de delar som sist försvinner vid viktminskning. Många gånger känns det helt enkelt omöjligt att förlora dessa kilon. Man kan också uppleva att en viktminskning som ger påverkan på dessa depåer av fettväv på kroppen faktiskt leder till att man förlorar för mycket fett på andra ställen, ex i ansiktet.

En stor viktminskning resulterar för många människor i ett ej önskat resultat med massivt hudöverskott.

Detta kan leda till att man får en upplevelse av att resultatet av viktminskningen gör att man ser äldre, mer trött och förgrämd ut.

Jag har mött många patienter som genomgått stor viktminskning och omtalar att detta naturligtvis innebär en ökad livskvalité och trolig ökad livslängd, men som samtidigt har oerhört svårt att acceptera sin kropp. Man upplever att kroppen “då den var överviktig, stämde bättre överens med den egna åldersuppfattningen och att man “tycker att den överviktiga kroppen var mer jag och helt enkelt vackrare och fräschare” än den “urvuxna kropp med stora hudsjok, veckbildningar och eksem” som kan bli resultatet.

Jag diskuterar mycket med mina patienter, om behovet av viktnedgång, om man har övervikt, detta ur ett hälso- och välbefinnandeperspektiv. Men också naturligtvis, plastikkirurgiska tekniker och medicinska perspektiv. Det finns klara statistiska samband mellan övervikt och ökade medicinska risker i samband med både narkos och den kirurgiska läkningen och återhämtningen efter kirurgin. Det är viktigt att man inte förlägger för stor viktnedgång efter ingreppet utan att man i huvudsak lyckas uppnå önskad vikt innan operationen. Detta är särskilt viktigt vid bröstförminskning/bröstlyft, då viktnedgång har stor påverkan på resultatet av bröstkirurgi.

Det upplevs som oerhört positivt för många att “ta kontroll över situationen”.  Detta genom viktnedgång, förändrad kost, träning och att, vid de fall man verkligen upplever att det behövs, slutligen genomgå kirurgi.

Människor kan genom att återställa kroppen och därigenom självkänslan, lämna en ofta tuff period bakom sig.  En del av sitt liv, ofta med årslånga perioder av ofrivillig viktuppgång och panikbantning, orsakat av livssituation, ärftlighet eller graviditet, där man befunnit sig i en negativ spiral som känts omöjlig att ta sig ur utan hjälp.

Vad är viktigt för mig att tänka på inför beslutet om en bukplastik och en fettsugning ?

Detta är ett stort beslut som rör Din kropp, Din självbild som kostar pengar och innebär risker och som innebär en konvalescens efter operationen, då Du inte kan leva precis som vanligt.

Vid konsultationen går vi igenom Dina förutsättningar, önskemål och medicinska förutsättningar samt behov av konvalescens bland annat med hänsyn till arbetssituation.

Valet av ingrepp, vad som passar Dina förväntningar och förutsättningar, och som leder till bäst resultat, går vi igenom tillsammans under konsultationen.

Man utformar naturligtvis inte ett mer omfattande kirurgiskt ingrepp än vad som behövs för att tillgodose Dina önskemål och Din förväntan på att få “Din kropp åter”.

Full eller nedre bukplastik

Om viktnedgången inte är så stor eller om viktuppgången varit mer centrerad till buken är en full bukplastik, eller vissa fall enbart en nedre bukplastik, det som troligen kan tillgodose Dina önskemål. Oftast behövs en fettsugning för att verkligen få ett vackert resultat. Detta främst i övre delen av buken för att övergången mellan buk och pubis-/blygdben skall bli fin och naturligt. En fettsugning kan också skapa ett mycket fint resultat genom att skulptera fram en midjekontur och genom att, (då man fettsuger höfter och ryggsida) ge visuell påverkan av stussen, med intryck av ett stusslyft.

Om bukväggen har försvagats genom att bindvävshinnan (linea alba) som separerar de båda raka bukmusklerna på buken har separerat p.g.a. graviditet eller övervikt, är det även av medicinsk vikt, att göra en medellinjes plastik av bukväggen för att genom detta minska buktningen av bukväggen. Man kan då bättre träna bukväggen och bygga upp styrka i muskulaturen. Detta är svårt då musklerna varit uttänjda och “delade på mitten”. Ett gott bukstöd är för många, inte minst kvinnor, viktigt för att minska ryggproblem som hör ihop med dålig bukmuskulatur.

Cirkumferent bukplastik

I de fall då Du som patient haft en stor viktnedgång kan det i vissa fall vara omöjligt att kirurgiskt komma i närheten av Dina önskemål, utan att även operera vävnadsöverskottet över höfter och rygg.

Det bästa ingreppet blir då att göra en cirkumferent bukplastik. I samband med detta ingrepp kan man även göra ett stusslyft med eller utan fettransplantation för att återskapa stussen, samt fettsuga och eventuellt göra ett pubislyft ovan blygden framtill.

Fettsugning och bukplastiker är vanliga ingrepp hos män.

Fettsugning

Fettsugning – är en operation som ger betydande långsiktigt resultat. Fettceller nybildas ej. Vid viktuppgång sväller fettcellerna och kan på vissa delar av kroppen bli mycket stora ex höftpartiet.

Därför “bibehåller man skulpteringseffekten “efter en genomgången fettsugning, även om man skulle gå upp lite i vikt.

Resultatet efter fettsugning är inte lika “förutsägbart “som vid en del annan kirurgi. Utfallet är mycket beroende på Dina individuella förutsättningar som; hudkvalité, bristningar, celluliter och hudens förmåga att “dra ihop sig efter fettsugningen” samt naturligtvis vanan och skickligheten hos den läkare som fettsuger och en insikt att fettsugning innebär att man “skulpterar”. Allt detta avgör resultatet. Slutresultatet efter fettsugning låter vänta på sig. Först efter cirka sex månader börjar man se hur det kommer att bli, men läktiden är väl upp till ett år.

Som alltid kräver detta att man noga sätter sig in i konsekvenser, risker, omfattning, sårläkningsprocesser och tid för konvalescens. Vi går igenom allt detta under Din konsultation för att individuellt utforma det ingrepp som bäst passar Dig med hänsyn tagen till önskemål, medicinska risker och förutsättningar.

Kirurgin ska leda till att Du blir lite gladare med Din självbild och ge en situation efter operationen som innebär att Du kan lägga det hela bakom Dig, känna glädje, trygghet i Dig själv, och kunna fokusera på andra saker i livet.