Fettransplantation

Fettransplantation

Kroppens egna byggmaterial

En fettransplantation innebär att vi arbetar med Din egen fettvävnad, vilket gör att det känns mycket naturligt och fint.

Ingreppet är en modern lösning när det gäller skönhetsingrepp. Att påverka Ditt utseende med kroppsegna substanser ligger rätt i tiden. Samtidigt upplever Du den positiva effekten av att flytta fettceller från en plats där man inte vill att de skall vara och kan samtidigt erhålla en bodysculpturing.

Bestående resultat med fettransplantation

Kanske har Du provat behandlingar med Restylane, Perlane eller andra injektioner och fått ökad livskvalitet men vill ha ett mer bestående resultat – då kan fettransplantation vara det perfekta alternativet.

Fettransplantation är en utomordentlig teknik om man upplever att man önskar en mindre förändring i sitt ansikte och inte vill göra ett face-lift. Man kan genom denna teknik ”skjuta behovet av en ansiktsoperation på framtiden”, men ändå uppleva att man erhåller det man söker, i form av ökad volym i ansiktet ex i området över kindbenen, utfyllnad av djupa veck kring munnen, hakan, behandling av veck i argrynkor, läppar, området runt ögonen/ögonbryn mm.

Vi analyserar Dina medicinska förutsättningar och önskemål. Utifrån detta kan Du sedan i lugn och ro besluta om detta skulle vara rätt ingrepp för Dig i livet just nu och ge Dig ökad livsglädje, vilket skall vara utgångspunkten för alla estetiska ingrepp.

Perfekt alternativ

Varje person är unik – vilket skapar stora möjligheter att forma Ditt ansikte, Dina läppar, Din kropp, bröst eller stuss, genom fettransplantation. Det går att upprepa ingreppet med fettransplantation och på så sätt nå behandlingsmässigt dit Du önskar.

Konsultation där vi utvärderar Dina önskemål och medicinska förutsättningar, är som alltid mycket viktig.

Läs mer

Varför välja Fettransplantation ?

Fettransplantation innebär att jag arbetar med Din egen vävnad, vilket gör att det känns mycket naturligt och fint. Man slipper också reaktioner som kan uppträda, som kroppens naturliga svar, då man arbetar med främmande substanser i kroppen. Det är Dina egna fettceller, bara på en ny plats i kroppen. De celler som överlever i den nya miljön är således där för att stanna.

Fettransplantation innebär att man under narkos (i de flesta fall), tar fett med en särskild utarbetad tekniker mer vätska (water-technique) och minskad sugkraft samt extra tunna, designade kanyler används. Detta i syfte att öka överlevnaden av fettceller. Därefter centrifugeras fettcellerna så att man bara erhåller renade fettceller samt tillväxtfaktorer och stamceller. I de flesta lokaler på kroppen, dit man förflyttar fettceller överlever ca 50 procent av cellerna, men det variera mellan 20-80 procent beroende på lokal. Detta beror på att cellerna måste via diffusion – fritt i vävnaden – få syre och näring för sin överlevnad. Om man försöker kompensera för fettcellsdöden och ”överkompenserar” (eg sätter in fler fettceller än man önskar), kommer dock relativt sett fler celler att inte klara sig och risken för infektioner och ojämnheter ökar. Som alltid måste man således, som plastikkirurg, känna tekniken väl och dess möjligheter och begränsningar.

Många gånger kan det vara så att patienter funnit ökad livskvalité och glädje genom behandling med ex Restylane, Perlane, Voluma eller andra injektioner, men önskar en behandling som är mer bestående. För dessa patienter kan fettransplantation vara det perfekta alternativet. Dock måste man naturligtvis inse att det rör sig om ett mindre kirurgiskt ingrepp, med de risker och en konvalescens tid med blåmärken och svullnad, som det innebär.

Fungerar bra på läppar

Om man på ett naturligt sätt önskar att ersätta förlorad volym i läppar med kroppsegen vävnad är fett ett mycket bra alternativ. Dock måste man känna till att läppar är den lokal på kroppen där fettet har sämst överlevnad. Många gånger överlever endast ca 20 procent. Upprepar man fettransplantationen till läppregionen brukar man få bättre cellöverlevnad andra och kanske vid behov tredje gången. Detta beror troligen på att man genom transplantationen skapat en miljö där fettcellerna överlever bättre.

Ett alternativ till fettransplantation i läpp är att göra en fettcellsförflyttning där man skär ut en bit hud med tillhörande fettcellslager. Det kallas för ett dermafettgraft och ger en bättre cellöverlevnad. Många gånger överlever ca 40–50 procent av cellerna med denna teknik.

Ett annat intressant resultat av fettransplantationen är att hudkvalitén ofta förbättras. Exempelvis blir ett ärrigt område och ett hudparti som genomgått strålbehandlig som led i en cancerbehandling, mjukare och mer följsamt. Jag har genom åren rekonstruerat många kvinnobröst efter canceringrepp och upplevt de positiva effekterna av fettförflyttning.

Att även hudkvalitén påverkas är naturligtvis mycket glädjande och värdefullt vid fettransplantation i ansiktet, då detta ger ytterligare en möjlighet till en yngre, fräschare hud.

Förstoring av bröst

Fettransplantation till bröst är ett ingrepp som tidigare varit ovanligt, men som blir mer och mer efterfrågat av kvinnor som önskar bröstförstoring utan silikonimplantat. Utökade kunskaper och tekniker för bröstdiagnostik gör att det går bra att göra bröstförstoring med kroppseget fett.

Vid konsultation utgår jag ifrån Dina bröstmått, kroppsbyggnad och otroligt viktigt, vad Du tycker är vackert och fint.  I den medicinska utvärderingen av Dina förutsättningar för att genomföra en bröstförstoring med eget fett ligger naturligtvis också analys av Dina möjliga fettdepåer.

Väljer man bröstförstoring med fettceller innebär detta oftast att man måste upprepa operationen för att erhålla det behandlingsresultat som man önskar. Man bör utgå ifrån att ingreppet kanske kräver 3 operationer innan behandlingen är avslutad. Således innebär detta att kostnaden för en bröstförstoring med fettceller blir högre än kostnaden för en bröstförstoring med silikonimplantat. Samtidigt upplever man naturligtvis den positiva effekten av att ”flytta fettceller från en plats där man inte vill att de skall vara” och erhåller samtidigt en body-sculpturing.

Vårt viktigaste möte – konsultationen

 

Det är således viktigt med konsultationen där Du och jag gör en noggrann analys med utgångspunkt från Dina tankar och funderingar kring eventuell kirurgi eller andra behandlingar.

Ett viktigt beslut som rör Din kropp, Din självbild och livskvalité.