Tillbaka till alla nyheter

Vad är Water-jet ?

1 februari, 2013

Water-jet (WAL Water-jet Assisted Liposuction) eller Body jet är en mer skonsam kirurgisk metod för fettsugning. Det innebär att jag under narkos, med en tunn kanyl injicerar en koksaltlösning med lokalbedövning. Detta i de områden på kroppen som jag tillsammans med min patient har markerat.

Lösningen sprutas in med ett tryck som är tillräckligt högt för att fettcellerna skall lossna men samtidigt skonsamt så att trycket I vattenstrålen inte orsakar skador på blodkärl och nerver.

Samtidigt använder jag mindre handkraft vid fettsugningen vilket gör att traumat i vävnaden minskar, det blir mindre blödningar och därmed minskar risken för biverkningar.

Detta är en teknik som framförallt har visat fördelar med ökad fettcellsöverlevnad, vilket är viktigt om man vill använda fettcellerna för att transplanter till andra delar av kroppen.

Ett ingrepp som blir allt vanligare är bröstförstoring med kroppseget fett.